Historie

Havezathe is een verouderde term voor (ridder)hofstede, hof of hoeve, oftewel een grote behuizing met land. Sinds de 13e eeuw zijn er in Nederland havezaten in de graafschap Zutphen, Overijssel en Drenthe. Havezathe het Everloo is een van die prachtige stukjes geschiedenis.

Van ridderhofstede tot etablissement
Jaar 1200: Alhoewel het niet helemaal zeker is, denkt men dat Het Everloo in deze periode te leen is gesteld aan het geslacht Van den Clooster.

Jaar 1633: De havezathe komt in bezit van Edzard van der Marck toe Everloo nadat deze als rechter in Ootmarsum is aangesteld. Het Everloo bestaat op dit moment uit een soort jachtslot, een Bouwhuys (boerderijgebouw met stallen), een schuur, en een hoender- en bakhuis.

Jaar 1714: Het Bouwhuys wordt voortaan gebruikt als woonhuis.

Jaar 1796: Na enkele verervingen komt Het Everloo in handen van Andries baron Sloet toe Everloo, die rijksontvanger te Weerselo is en bovendien lid van de Staten van Overijssel. Boven de deur van het Bouwhuys vindt men de wapens van de Sloets en van de Van der Marcks in Bentheimerzandsteen. Twee griffioenen omklemmen die wapens.

Jaar 1811: Het jachtslot raakte ernstig in verval en wordt gesloopt. De plaats waar het jachtslot heeft gestaan, omgeven door een gracht, is nog wel goed herkenbaar. De fundering is achtergebleven en is bestempeld als archeologisch monument.

Jaar 1831: Predikant Johannes Palthe koopt Het Everloo om zijn zoon Frederik er te laten wonen. Die exploiteert Het Everloo als een soort hereboer. Frederik is zich later Racer Palthe gaan noemen, omdat zijn vader gehuwd was met een dochter van de Oldenzaalse advocaat (patriot) mr. J.W. Racer. Door de nieuwe naam hoopte hij het gevaar op uitsterving van die naam te voorkomen.

Jaar 1862: Frederik Racer Palthe overlijdt. Opvolger is zijn zoon Carel Bernhard. Jaar 1911: Carel Bernhard overlijdt. Opvolger is zijn zoon Johannes Hendrik.

Jaar 1967: Hendrik overlijdt.

Vanaf 1967: Zoon Jan en zijn vrouw gaan Havezathe Het Everloo exploiteren. Van 2000 tot 2005 is er geen publiek meer ontvangen in Havezathe het Everloo.

Voorjaar 2005: In het voorjaar van 2005 verkoopt Jan Racer Palthe Het Everloo en het omliggende landgoed van ca. 25 hectare aan Natuurmonumenten.

November 2005: Natuurmonumenten verkoopt Havezathe het Everloo aan Gerard Kampkuiper (horeca ondernemer uit Harbrinkhoek).

Gerard Kampkuiper start samen met Ton Meupelenberg en Frank de Munnik de exploitatie van Havezathe het Everloo als uitspanning en locatie voor feesten en partijen.

Jaar 2008: Gerard Kampkuiper verkoopt de opstallen aan Toon Heisterkamp van Heisterkamp Dranken in Ootmarsum.

Juni 2009: Gerard Kampkuiper en Frank de Munnik treden uit de exploitatie van Havezathe het Everloo.

Ton Meupelenberg zet de exploitatie voort samen met Roy in ‘t Veld.

Bent u geïnteresseerd in de boeiende historie van Havezathe het Everloo of andere havezaten, kijk dan in het boek “De Havezathen in Twente en hun bewoners”. Waanders Uitgevers Zwolle, Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema.

© 2015 Het Everloo evenementen